CHƯƠNG TRÌNH TOEFL IBT

Thứ ba, 12 Tháng 8 2008 10:00 SunFlower
In

Cấp
độ

Phần
học

Lớp

Thời
lượng
(giờ)

Giáo trình

Mục tiêu đào tạo

TOEFL 350-400

Anh văn tổng quát

BEGINNER

46

Headstart

§ Luyện phát âm chuẩn.
§ Luyện tập 4 kỹ năng nghe, nói, đọc viết theo các tình huống thực tế để có nền tảng cơ bản đến nâng cao.
§ Phương pháp nghe hiệu quả.
§ Tạo 1 môi trường năng động giúp tự tin trong giao tiếp

1E

46

Inside Out

2E

46

Inside Out

3E

46

Inside Out

4E

46

Inside Out

Hỗ trợ kỹ năng thi

Nghe

56

Tactics for listening

§ Các học viên sẽ được học các kỹ năng thi nền tảng, tập trung vào kỹ năng viết và phát triển thêm kỹ năng nghe.
§ Được hướng dẫn và đào tạo về chiến lược và kỹ thuật làm bài
§ Có những kinh nghiệm hữu ích cho kỳ thi và đánh giá sự tiến bộ thông qua các bài thi thử

Ngữ pháp

Azar, The H&H

Từ vựng
học thuật

The Heinle&Heinle

Đọc hiểu

The Heinle&Heinle

Viết

Toefl essay

Luyện đề

16

Đề thi

F Các học viên phải thi xếp lớp đầu vào. Tuỳ theo trình độ sẽ được xếp vào các cấp độ phù hợp

F Lớp học tối đa là 16 học viên.

F Đăng ký theo nhóm từ 8 đến 10 học viên giảm 10%

F Đăng ký theo nhóm từ 11 đến 13 học viên giảm 15%

F Đăng ký theo nhóm từ 14 đến 15 học viên giảm 20%

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 25 Tháng 3 2010 09:24