Góc Thông Báo

Thông báo lễ 2/9/2011

In PDF.

Trường Ngoại Ngữ Sunflower xin thông báo

Chào mừng ngày lễ Quốc Khánh Trường sẽ tạm ngưng hoạt động từ ngày 2/9/2011 đến ngày 4/9/2011 và hoạt động trở lại vào ngày 5/9/2011.

Xin trân trọng cảm ơn!