ANH VĂN GIAO TIẾP

In PDF.

CHƯƠNG TRÌNH ANH VĂN GIAO TIẾP

TEXT BOOK

(GIÁO TRÌNH)

LEVEL

(CẤP ĐỘ)

HOURS

(GIỜ)

FEE – VNĐ

(HỌC PHÍ)

BEGINNER

Headstart

1BE

30

720.000

2BE

30

720.000

ELEMENTARY

Inside out 1

1E

46

1.440.000

2E

46

1.440.000

3E

46

1.440.000

4E

46

1.440.000

PRE - INTERMEDIATE

Inside out 2

1PRE-I

46

1.500.000

2PRE-I

46

1.500.000

3PRE-I

46

1.500.000

4PRE-I

46

1.500.000

INTERMEDIATE

Inside out 3

1I

46

1.620.000

2I

46

1.620.000

3I

46

1.620.000

4I

46

1.620.000