NỘI QUY TRƯỜNG SUNFLOWER

In PDF.

 

NỘI QUY

TRƯỜNG NGOẠI NGỮ SUNFLOWER

v Thi xếp lớp đầu vào dựa trên 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc và viết.

v Trường không giải quyết hoàn trả học phí, trừ các trường hợp đặt biệt được Trường chấp nhận.

v Bảo lưu học phí trong ba tháng.

v Lớp học tối đa là 18 học viên.

v Bảo đảm trên 80% giờ mới được thi cuối khóa.

Trân trọng!