CHƯƠNG TRÌNH IELTS

In PDF.

CHƯƠNG TRÌNH ANH VĂN IELTS

IELTS 5.0

Phần học

Lớp

Thời lượng (Giờ)

Giáo Trình

Mục tiêu đào tạo

Học phí (VNĐ)

Tổng Quát

1E

46

Inside out 1

Basic Tactics for Listening, Azar English Grammar.

· Luyện phát âm chuẩn.

· Luyện tập 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết theo các tình huống thực tế để có nền tảng cơ bản đến nâng cao.

· Phương pháp nghe hiệu quả.

· Tạo một môi trường năng động giúp tự tin trong giao tiếp.

1.440.000

2E

46

Inside out 1

1.440.000

3E

46

Inside out 1

1.440.000

4E

46

Inside out 1

1.440.000

1PRE

46

Inside out 2

1.500.000

2PRE

46

Inside out 2

1.500.000

3PRE

46

Inside out 2

1.500.000

4PRE

46

Inside out 2

1.500.000

Kỹ Năng Thi

Nghe

184

Listening and Speaking lelts

· Các học viên sẽ được học các kỹ năng thi nền tảng và phát triển 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết).

· Được hướng dẫn và đào tạo về chiến lược và kỹ thuật làm bài.

· Có những kinh nghiệm hữu ích cho kỳ thi và đánh giá sự tiến bộ thông qua các bài thi mẫu.

9.450.000

Nói

Đọc hiểu

Reading and Writing Ielts

Viết

Ngữ pháp

Advanced English

Từ vựng học thuật

Vocabulary for Ielts

Luyện Đề

24

Preparation Ielts

17.320.000

138

Academic Ielts

92

Ielts Practice Tests