You are here:   Home Hoạt động Thông Báo v/v Đăng Kí Cuộc Thi “ Vui Học Tiếng Anh ”

Thông Báo v/v Đăng Kí Cuộc Thi “ Vui Học Tiếng Anh ”

In PDF.
Thời gian đăng kí: Từ ngày 8 tháng 3 năm 2010 đến ngày 21 tháng 3 năm 2010.
Địa điểm đăng kí: Trung tâm ngoại ngữ Sunflower.
Lệ phí đăng kí: 10.000 VNĐ/ 1 thí sinh.
Ngày thi vòng sơ khảo: 27/3/2010 và 28/3/2010
Thời gian thi: 7h30-11h30, 13h30 – 15h30 ( thi theo đợt ).
Địa điểm thi: Trung tâm ngoại ngữ Sunflower.
Ghi chú: Trung tâm sẽ niêm yết danh sách các thí sinh tham gia cuộc thi vào ngày 24 tháng 3 năm 2010. Đề nghị quý phụ huynh và các thí sinh đến trung tâm để xem danh sách thi, phòng thi và lịch thi cụ thể. Xin chân thành cảm ơn.
Chi tiết về cuộc thi tải file tại đây: FUNNY ENGLISH LEARNING - SOKHAO VA CHUNG KET
List từ Spelling tải tại đây: LIST TU SPELLING